Menu
 

…urządzeń grzewczych , których dofinansowanie przewidziano w ramach realizacji projektów. Wśród szczegółowych objaśnień znaleźć można między innymi ważne informacje dotyczące danej technologii, szacowane koszty samego urządzenia, szacowane koszty poniesione przez…